Oferta

W sprzedaży handlowej oferujemy:


⇒Urządzenia Systemu Sygnalizacji Pożaru i Detekcji Gazów

⇒Klapy dymowe

⇒Drzwi przeciwpożarowe

⇒Hydranty wewnętrzne i armaturę wodną

⇒Gaśnice

⇒Znaki fotoluminescencyjne , tablice różne ppoż. i bhp

⇒Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

⇒Umundurowanie i odzież dla Straży Pożarnej