O NasFirmę naszą tworzą ludzie posiadający duże doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje w dziedzinach , którymi się zajmujemy.

W ciągu minionych lat uzyskaliśmy szereg autoryzacji potwierdzających nasze odpowiednie przygotowanie do prowadzenia tego rodzaju działalności na wysokim poziomie.

Wśród nich warto wymienić:

Polon-Alfa z Bydgoszczy

Siemens

Bosch

Aritech

UTC Fire & Security

D+H

Mercor

Naszą działalność z wykorzystaniem czujek jonizacyjnych dymu wykonujemy na podstawie
Zezwolenia nr D-12780 z dnia 5.10.1999r. Wydanego przez Państwową Agencję.
Ponadto pełnimy funkcję Operatora Sieci Monitoringu Pożarowego.